witryny i sklepu internetowego kawawkapieli.pl

Jest dla mnie ważne, abyś czuł się tutaj bezpiecznie. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące polityki prywatności, wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych przez Kawę w kąpieli.

Administratorem Twoich danych jest Kawa w kąpieli, z siedzibą w Tczewie, ul. Władysława Jagiełły 6d/47, NIP 7411942285, REGON 389093247, BDO: 000558740.

Dane przechowywane są na zewnętrznych serwerach. 

Uprawnienia.

RODO gwarantuje Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • poprawiania swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw musi być uargumentowany),
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Możesz również zwrócić się do mnie o udostępnienie informacji o posiadanych danych oraz celach w jakich są przetwarzane. Zapraszam do kontaktu mailowego (kawawkapieli@gmail.com) lub poprzez zakładkę “Kontakt”.
 
Bezpieczeństwo.

Dokładamy wszelkich starań aby Twoje dane były bezpieczne. Zapewniamy poufność oraz podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych.

Aby witryna www.kawawkapieli.pl mogła funkcjonować poprawnie, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, w szczególności:

 • hostingodawca – Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerze,
 • dostawca systemu mailingowego,
 • dostawca systemu do fakturowania – na potrzeby wystawienia faktury,
 • dostawca oprogramowania do organizacji szkoleń on-line, 
 • dostawca systemu do obsługi klienta – aby bezpiecznie zrealizować Twoje zamówienie,
 • dostawca systemu sklepowego,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
 • firma kurierska – Twoje dane osobowe potrzebne są, aby dostarczyć do Ciebie produkty fizyczne.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 
Cele przetwarzania danych osobowych.
Zakupy w sklepie.

Aby dokonać zamówienia w sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, a także numer NIP w przypadku zamówienia do którego ma być wystawiona faktura (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Powyższe dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia a także do aż upłynie termin przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego czasu Twoje dane mogą być nadal przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych.

Zakładanie konta użytkownika.

Aby założyć konto użytkownika w sklepie, musisz podać dane niezbędne do tego celu, takie jak adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do założenia konta. Dane te przetwarzane są w celu zapewnienia Ci możliwości użytkowania konta użytkownika. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co nie jest tożsame z usunięciem Twoich danych z naszej bazy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zawarte na Twoim koncie możesz zmodyfikować w każdej chwili.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Kupując produkty fizyczne masz prawo do złożenia reklamacji albo do odstąpienia od umowy (więcej informacji w Regulaminie). Składając oświadczenie o reklamacji lub odstąpieniu od umowy jednocześnie przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści wspomnianego pisma (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Kontakt.

Kontaktując się ze mną mailowo, przez Messenger czy za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz swoje dane osobowe (imię, adres e-mail oraz dane zawarte w treści wiadomości). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a treść korespondencji może podlegać archiwizacji na serwisach mailingowych. 
 
Pliki cookies
Na stronie kawawkapieli.pl wykorzystujemy pliki cookies. Plik cookie (ciasteczko) jest to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie (zazwyczaj na twardym dysku). Odczytać je może tylko serwer, który je utworzył, na danej stronie WWW, nikt inny nie ma do nich dostępu. Akceptacja plików cookies jest niezbędna do korzystania ze sklepu pod adresem kawawkapieli.pl